Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.12.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.253.973,57 RSD
2.Zaduženje
112.370,11 RSD
3.Odobrenje
0,00 RSD
4.Novo stanje
5.141.603,46 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.12.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.12.2022. godine

1.Ostala plaćanja - MF-Naknade za usluge koje vrši UT Bg
112.370,11 RSD
Ukupno:
112.370,11 RSD