Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 25.10.2023. godine

1.Prethodno stanje
12.493.704,22 RSD
2.Zaduženje
186.917,63 RSD
3.Odobrenje
173.146,00 RSD
4.Novo stanje
12.479.932,59 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 25.10.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 25.10.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
119.322,00 RSD
2.Ostala plaćanja
67.595,63 RSD
Ukupno:
186.917,63 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 25.10.2023. godine