Izabrani pedijatar

  • dr Aleksandar Vlahović
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: vlahovic.aleksandar@dzns.rs

Telefon: 021/4879-550, 021/4879-551

Timaska sestra: Zorica Stepanović

Rođen 1978. u Novom Sada, osnovnu i srednju školu (Gimnazija Svetozar Marković) završio u Novom Sadu, gde sam takođe 1997. god. upisao Medicinski fakultet. U februaru 2007. god. sam diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i stekao zvanje doktor medicine. Od maja 2008. do decembra 2010. godine sam radio u DZ Sr.Mitrovica u školskom dispanzeru, a potom sam se zaposlio u DZ Novi Sad, gde i danas radim. Od decembra 2010. sam radio u Službi kućnog lečenja, a na specijalizaciju iz Pedijatrije sam krenuo u decembru 2014. godine, a zvanje doktora specijaliste pedijatrije sam stekao u maju 2019. godine i od tada radim u Službi za zaštitu dece u predškolskom dispanzeru.