Izabrani lekar

  • dr Aleksandra Milinković Lacković
  • doktor medicine

Služba zdravstvene zaštite radnika

Email: lackovic.aleksandra@dzns.rs

Rođena je u Somboru gde je završila i srednju školu. Medicinski fakultet završila u Novom Sadu. Od 2015. godine zaposlena u Domu zdravlja „Novi sad“, Službi zdravstvene zaštite radnika, u odeljenu Liman. Član sam LKS.

Trenutno na specijalizaciji