Izabrani lekar

  • dr Aleksandra Sadžakov
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Rumenka,

Adresa: Oslobođenja 22, Rumenka,

Email: sadzakov.aleksandra@dzns.rs

Telefon: 021/6216-008

Timska sestra: Mlađenka Keleman

Rođena je u Novom Sadu, 1962. godine Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1993.godine. Od 1995.do2015.godine radila je u Hemofarmu-marketing, Poslovni centar Novi Sad. 2005. Završila specijalističke studije iz Poslovne psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Trenutno radi kao lekar opšte medicine u odelenju „Rumenka“. Član je Lekarske komore Srbije.