Izabrani ginekolog

  • dr Aleksandra Savin-Kostić
  • specijalista ginekologije i akušerstva

Služba zdravstvene zaštite žena

Lokacija: Novo naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića 9, Novi Sad, Serbia,

Funkcija: Šef odeljenja

Email: savin.aleksandra@dzns.rs

Telefon: 021/4879-266

Timska sestra: Snežana Jokić

Rođena je u Somboru 1960. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završila na Ginekološko akušerskoj klinici u Novom Sadu. Radi u Domu zdravlja «Novi Sad» od 1994. godine. Završila je Školu ultrazvučne dijagnostike između 10. i 14. nedelje trudnoće kod The Fetal medicine foundation London, kao i Kurs registra kongenitalnih anomalija i hromozomopatija na GAK Novi Sad. Završila je i Školu kolposkopije i rane detekcije premalignih promena na grliću materice u Beogradu. Član je Republičke stručne komisije za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine. Načelnik sam Službe za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja «Novi Sad». Član je Društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva i Lekarske komore Srbije.