Izabrani lekar

  • dr Aleksandra Stoišić
  • doktor medicine

Služba zdravstvene zaštite radnika

Lokacija: Novo naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića 9, Novi Sad, Serbia,

Email: stoisic.aleksandra@dzns.rs