Izabrani lekar

  • dr Ana Miljković
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: miljkovic.ana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-755

Timska sestra: Miladinka Janković

Rođena u Novom Sadu 1979 godine. 2006. godine diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Od 01.06.2007. godine zaposlena u Domu zdravlja Novi Sad gde je obavljala poslove doktora medicine u dispanzerima Stepanovićevo, Veternik, Jug Bogdana, Sremaska Kamenica. 13.08.2012. od strane DZ Novi Sad predložena, radi daljeg usavršavanja, za specijalizaciju iz opšte medicine. Specijalistički ispit položila 08.11.2017. kada stiče zvanje specijaliste opšte medicine. Od 26.12.2017. radi kao izabrani lekar – specijalista opšte medicine u dispanzeru Liman.

Član je strukovnog udruženja lekara „Društvo Lekara Vojvodine-Srpskog Lekarskog društva“ od 2006. godine. Član je Lekarske komore Srbije od 01.01.2009. godine. Učestvuje na brojnim predavanjima u organizaciji Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju – Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, SLD-DLV i drugih strukovnih udruženja gde stiče znanja iz različitih oblasti medicine neophodne za svakodnevnu kliničku praksu. Piše radove koje izlaže na stručnim skupovima. Redovno posećuje stručne seminare radi konstantnog usavršavanja. Odlično poznaje rad na računaru, engleski i ruski jezik.