Izabrani lekar

  • dr Andrea Kresović
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Petrovaradin,

Adresa: Jože Vlahovića 8, Petrovaradin, Serbia,

Email: kresovic.andrea@dzns.rs

Telefon: 021/6758-340

Timska sestra: Zlatica Barjaktarović