Izabrani lekar

  • dr Angelina Savić
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: savic.angelina@dzns.rs

Telefon: 021/4879-583

Timska sestra: Stojanka Drobac