• dr Anka Riđički
  • specijalista medicine rada

Služba zdravstvene zaštite radnika

Lokacija: Odeljenje preventive,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: ridjicki.anka@dzns.rs

Telefon: 021/4879-815; 021/4879-819

Timska sestra: aleksandra Jović

Rođena sam 1964. godine u Žablju. Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1990. godine. Zasnovala sam radni odnos u Domu zdravlja “Bečej“ 1992. godine. Takođe sam radila u Hitnoj službi Doma zdravlja u Bečeju. Od 2000. godine sam raspoređena na radno mesto Načelnika Hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja u Bečeju. Specijalistički ispit sam položila 12.01.2004. godine. Obavljala sam poslove specijaliste medicine rada u Dispanzeru medicine rada Doma zdravlja u Bečeju. Imenovana sam u predsedništvo sekcije iz Medicine rada za Vojvodinu. 2006. godine sam zasnovala radni odnos u Domu zdravlja “Novi Sad“ i radim u Službi za zdravstvenu zaštitu radnika. Obavljala sam dopunski rad na poslovima Zamenika člana lekarske komisije u Prvostepenoj lekarskoj komisiji u Novom Sadu u periodu od 01.01.2007. do 30.09.2008. godine