Izabrani lekar

  • dr Azra Kopić
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Klisa,

Adresa: Ritska 2, Novi Sad, Serbia,

Email: kopic.azra@dzns.rs

Telefon: 021/6781-018, 021/6414-926

Timska sestra: Maja Špirić

Rođena sam u Novom Sadu. Medicinsku školu “7. April“, opšti smer kao i Medicinski  fakultet sam završila u Novom Sadu. Od 2010. godine sam radila kao lekar opšte prakse u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih, kao i u Službi za zdravstvenu zaštitu dece u Domu zdravlja “Dr. Đorđe Bastić “ u Srbobranu. Od 2019. godine sam zaposlena u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih u Domu zdravlja “Novi Sad”.