Izabrani lekar

  • dr Bela Kolarš
  • doktor medicine

Rođen sam u Novom Sadu. Studije medicine sam završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Radio sam u Domu zdravlja Senta, u Službi hitne medicinske pomoći i kao izabrani lekar u seoskim ambulantama Gronji Breg i Bogaraš. Od 2017. godine radim u Domu zdravlja Novi Sad.

Trenutno na specijalizaciji