Izabrani lekar

  • dr Belinda Popović
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Jug Bogdana,

Adresa: Jug Bogdana 2 , Novi Sad,

Email: popovic.belinda@dzns.rs

Telefon: 021/529-090

Timska sestra: Đokić Prodana