Izabrani lekar

  • dr Berislava Buđen
  • specijalista medicine rada

Služba zdravstvene zaštite radnika

Lokacija: Bulevar,

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23, Novi Sad,

Email: budjen.berislava@dzns.rs

Telefon: 021/4879-531

Timska sestra: Aleksandra Vučurović

Rođena sam 1968. godine u Novom Sadu. Završila sam osnovne studije 1994. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, a specijalizirala medicinu rada 2005. godine. Radim kao izabrani lekar u Službi medicine rada Doma zdravlja „Novi Sad“, u ambulanti JGSP, Odeljenja izabranog lekara „Novo naselje“. Položila sam stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu 2009. godine u Beogradu pri Ministarstvu rada i socijalne politike – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu. Član sam Komisije za unutrašnju proveru kvaliteta stručnog rada od 2015. Član sam SLD, član LK Vojvodine. Udata sam, majka dvoje dece.