Pedijatrijska sestra

  • vms Biljana Češljević

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Glavna sestra Službe zdravstvene zaštite dece

Email: cesljevic.biljana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-728

Rođena 1969. godine u Novom Sadu. Srednju medicinsku školu, smer pedijatrijska sestra tehničar završila u Novom Sadu. Diplomirala na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, smer strukovna medicinska sestra, završila specijalističke strukovne studije iz oblasti javnog zdravlja.

Bila zaposlena u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, potom u Domu za rehabilitaciju dece i omladine u Veterniku. Od 2001. godine zaposlena u Domu zdravlja „Novi Sad“, Služba za zdravstvenu zaštitu dece. Udata, majka dvoje dece.