Lekar specijalista

  • dr Biljana Petrović
  • specijalista socijalne medicine

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

Lokacija: Upravna zgrada,

Adresa: Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Šef Odeljenja socijalne medicine

Email: petrovic.biljana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-035

Rođena sam 1973. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu sam završila u Sremskim Karlovcima, a Srednju medicinsku školu i Medicinski fakultet sam završila u Novom Sadu. Od 2005. godine zaposlena sam u Domu zdravlja „Novi Sad“. U Službi opšte medicine sam radila kao doktor medicine u objektima: Rumenačka, Klisa i Vršačka, u periodu od 2005. do 2008. godine. Specijalizaciju iz socijalne medicine sam završila 2011. godine na Institutu za javno zdravlje Vojvodine, i radim u Odeljenju socijalne medicine. Član sam predsedništva Sekcije za socijalnu medicinu Društva lekara Vojvodine. Majka sam jednog deteta.