Izabrani pedijatar

  • dr Biljana Žeželj Deretić
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Klisa, Ultrazvuk kukova Liman,

Adresa: Ritska 2, Novi Sad, Serbia, Bulevar cara Lazara 77, Нови Сад, Србија,

Email: zezelj.biljana@dzns.rs

Telefon: 021/6414-761

Timska sestra: Dragana Savović

Rođena sam 1962. godine u Banja Luci. Završila sam Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1987. godine. Od aprila 2004. godine zaposlena sam u Domu zdravlja ’’Novi Sad’’ na poslovima pedijatra u dečjem odeljenju na Klisi. Od januara 1988. godine radila sam u Domu zdravlja željezničara u Zagrebu kao lekar opšte prakse, od marta 1990. do marta 1991. godine u Garnizojnoj ambulanti u Kranju na poslovima lekara opšte prakse. Od maja 1992. godine do oktobra 1993. godine radim prvo kao lekar opšte prakse u Domu zdravlja u Prijedoru, a potom u Opštoj bolnici u Prijedoru. Od januara 1996. do aprila 2004. godine radim u IZZZDIO u Novom Sadu gde sam završila i specijalizaciju iz pedijatrije 2001. godine. Udata sam i imam troje dece.