Izabrani lekar

  • dr Blaženka Popović
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Futog,

Adresa: Proleterska 5, Futog,

Email: popovic.blazenka@dzns.rs

Telefon: 021/893-663, lokal 107

Timska sestra: Ana Murtin-Boronjac

Rođena je u Kruševcu 1968. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1993. godine. U periodu od 1995. do 1999. godine je radila u Domu zdravlja Temerin na radnom mestu lekara opšte medicine. Od 2001. godine radi u Domu zdravlja „Novi Sad“ u dispanzerima Klisa, Bistrica i Futog. Specijalizaciju opšte medicine završila je 2009. godine i od tada radi na radnom mestu specijaliste opšte medicine u odeljenju Futog. Udata je,majka dvoje dece. Član je Lekarske komore Srbije.