Lekar specijalista

  • dr Bojana Siriški
  • specijalista interne medicine

Lokacija: Novo Naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: siriski.bojana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-282

Biografija