Izabrani pedijatar

  • Prim.mr sc.med. Branislava Stanimirov
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Rumenačka,

Adresa: Rumenačka 102, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: stanimirov.brana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-340

Timska sestra: Gordana Jakišić

Rođena u Beogradu. Nakon završetka gimnazije u Zrenjaninu, upisuje se na studije Medicine Univerziteta u Novom Sadu, gde je i diplomirala je na odseku opšte medicine. Nakon diplomiranja te iste godine, zapošljava se kao lekar opšte prakse u Zrenjaninskoj bolnici u prijemno-trijažnoj ambulanti. Po završetku pripravničkog staža i položenog stručnog ispita, upisuje specijalističke studije iz Pedijatrije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Nakon uspešno položenog specijalističkog ispita, stiče stručni naziv lekar specijalista-pedijatar. Radila je u Domu zdravlja u Zrenjaninu, službi za zdravstvenu zaštitu dece, do pre godinu dana. Svoju poslovnu karijeru posvetila je radu sa decom, usavršava se i prati nove trendove u nauci i naučnom radu, pohađa stručne skupove kako na domaćem tako i na međunarodnom planu. Autor je i koautor više radova, koji su objavljeni u zbornicima stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Aktivno učestvuje u radu Udruženja pedijatara Srbije, Društva lekara Vojvodine-Srpskog lekarskog društva i član je predsedništva Pedijatrijske sekcije Vojvodine. Bila je šef odeljenja u Rumenačkoj ambulanti od 01.03.2012. do imenovanja na mesto Načelnika službe za zdravstvenu zaštitu dece od 01.08.2012. godine.