Lekar specijalista

  • dr Branka Bjelica
  • specijalista psihijatar

Psihijatrija

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: bjelica.branka@dzns.rs

Telefon: 021/4879-556

Ambulanta za bolesti zavisnosti