Izabrani lekar

  • dr Branka Gojković
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Futog,

Adresa: Proleterska 5, Futog,

Email: gojkovic.branka@dzns.rs

Telefon: 021/893-663, lokal 105

Timska sestra: Mirjana Gurdeljević

Rođena sam u Prijepolju 1962. godine. Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Radila sam u “Herz-Jesus“ klinici u Nemačkoj kao laborant pet godina. Od 1999. godine do 2000. godine u Domu zdravlja Bečej u Službi hitne medicinske pomoći. Od 20.02.2000. godine radim u Domu zdravlja “Novi Sad“ u Službi opšte medicine. Do 2006.godine u Futogu, a sada u Vršačkoj ambulanti. Udata sam i imam dvoje dece.