Izabrani stomatolog

  • Prim.dr sci. med. Danica Popović
  • specijalista dečije preventivne stomatologije

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: popovic.danica@dzns.rs

Telefon: 021/4879-430

Timska sestra: Mila Krulj

Rođena 1973. godine u Novom Sadu. Diplomirala 2002. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Zaposlena u Domu zdravlja „Novi Sad“ od 2003. godine. Godine 2006. stekla zvanje magistra na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, a 2011. je doktorirala i specijalizirala dečiju preventivnu stomatologiju. Član Lekarske Komore. Živi u Novom Sadu. Majka dvoje dece.