Izabrani lekar

  • dr Daniela Borka
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Izvršno veće,

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad,

Email: borka.daniela@dzns.rs

Telefon: 021/4874-796

Timska sestra/tehničar: Marko Jakovljević

Rođena je 1981.godine u Zrenjaninu. Osnovnu školu je završila u Uzdinu (opština Pančevo). Zrenjaninsku Gimnaziju je završila 2000. godine . Studirala je na medicinskom fakultetu „Viktor Babeš“ u Temišvaru . Studije je završila 2011.godine. Od 2012.godine do 2016. godine bila je zaposlena u Domu Zdravlja Kovačica – Zdravstvena stanica Uzdin gde je radila kao lekar opšte medicne. Od 2017. godine radi u Domu zdravlja Novi Sad. Udata je i majka jednog deteta.