Lekar

  • dr Danijela Milanov
  • doktor medicine

Služba kućnog lečenja i nege

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: milanov.danijela@dzns.rs

Rođena je 1979.godine u Osjeku. Osnovnu školu završila je u Somboru,Medicinski fakultet u Novom Sadu.Bila je uključena u rad Yu MSIC-a, Sportske sekcije Saveza studenata Medicinskog fakulteta,osnivanje i rad nevladine organizacije Emprona (prevenciaja zloupotrebe psihoaktivnih supstanci). Učestvovala je na saveznim kongresima studenata medicine, i Međunarodnom Kongresu Studenata Biomedicinskih Nauka u Novom Sadu(IMSCNS) i primila nagradu Univerziteta u Novom Sadu. Od 2009.godine je radila kao lekar opšte prakse u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja „Dr Đorđe Lazić“ u Somboru. Od 2014. godine je u Službi kućnog lečenja u Domu zdravlja „Novi Sad“.