Izabrani lekar

  • dr Dejana Panić Ugarković
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Kać,

Adresa: Kralja Petra 8, Kać,

Email: ugarkovic.tatjana@dzns.rs

Telefon: 021/6213-011, 021/6211-542

Timska sestra: Dragić Borka

Rođena je 1980. godine u Osijeku. Završila srednju medicinsku skolu “dr Ružica Rip” u Somboru 1999. godine. Diplomirala na medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2016.godine. Zaposlena je u Domu Zdravlja “Novi Sad” kao lekar opšte medicine. Član je lekarske komore Srbije.