Izabrani lekar

  • dr Dejana Panić Ugarković
  • doktor medicine

Rođena je 1980. godine u Osijeku. Završila srednju medicinsku skolu “dr Ružica Rip” u Somboru 1999. godine. Diplomirala na medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2016.godine. Zaposlena je u Domu Zdravlja “Novi Sad” kao lekar opšte medicine. Član je lekarske komore Srbije.

Trenutno na specijalizaciji