Izabrani lekar

  • dr Dejana Vunjak
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Timska sestra:

Rođena je 1991. godine. Osnovnu školu i gimnaziju (prirodno-matematički smer) završila je kao nosilac Vukovih diploma. Na Medicinskom fakultet u Novom Sadu diplomirala je 2016. godine sa prosečnom ocenom 9,52.

Trenutno je na doktorskim studijama na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, odsek – klinička istraživanja. U Domu zdravlja “Novi Sad” radi od marta 2017. godine. Član je Lekarske komore Srbije i Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva.

Trenutno na specijalizaciji