Izabrani lekar

  • dr Desanka Bjelica Kurteš
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Novo naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića 9, Novi Sad, Serbia,

Email: bjelica.desanka@dzns.rs

Telefon: 021/4879-243

Timska sestra: Milena Džunja

Rođena 1967. godine. Završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 1996. godine. Od 1996. godine do 2005. godine radila u Domu zdravlja Vrbas. Od 2005. godine radi u Domu zdravlja Novi Sad – Ambulanta Novo naselje. Član Srpskog lekarskog društva.