Izabrani lekar

  • dr Desanka Rakin
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Bulevar,

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23, Novi Sad,

Email: rakin.desanka@dzns.rs

Telefon: 021/ 4879-518

Timaska sestra: Aleksandra Došljanović