• dr Dijana Kolundžić
  • doktor medicine

Rođena je 1974. godine. Diplomirala 2005. godine na Medicnskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Nakon diplomiranja radila je u Stigi kao stručni saradnik. Od 2008. do 2017. godine radila je u Domu zdravlja “Irig” gde je obavljala poslove izabranog lekara i koordinatora za akreditacijju i koordinatora tima protiv nasilja nad ženama. Od  ebruara 2017. godine zaposlena je u Domu zdravlja “Novi Sad”. Član je Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva i Lekarske komore Srbije.

Trenutno na specijalizaciji