Izabrani lekar

  • dr Đenđi Nemet
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Vršačka,

Adresa: Jovana Popovića 24, Novi Sad 21124, Serbia,

Email: nemet.djendji@dzns.rs

Telefon:

Timska sestra:

Rođena je 1974. godine. Medicinski fakultet u Novom Sadu završila 2003. godine. Postdiplomske akademske studije Kliničke farmakologije upisala 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2002-2003.godine stekla diplomu iz nemačkog jezika ,,Alexander von Humboldt, I DAAD udruženja a završila i kurs nemačkog jezika za studente medicine – Univerzitet Ulm, Nemačka(2003-2004). Radila od 2005-2006. godine u Cro-ugovorna istraživačka organizacija. Od 2006-2007. godine je radila u Domu zdravlja „Temerin“, a od februara 2007.godine je u Domu zdravlja „Novi Sad“. U Službi kućnog lečenja je od avgusta 2012.godine. Od 2017. godine radim kao izabrani lekar u Službi opšte medicine.