Izabrani lekar

  • dr Dragan Jakica
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Klisa,

Adresa: Ritska 2, Novi Sad, Serbia,

Email: jakica.dragan@dzns.rs

Telefon: 021/6781-018, 021/6414-926

Timski tehničar: Vesna Dmitrović

Rodjen je 1969. godine u Novom Sadu. Na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu je diplomirao 1997. godine. Zaposlen je u DZ “Novi Sad” od aprila meseca 2002. godine. Član je Lekarske komore Srbije.