Izabrani lekar

  • dr Dragan Jakica
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Jug Bogdana,

Adresa: Jug Bogdana 2 , Novi Sad,

Email: jakica.dragan@dzns.rs

Telefon: 021/529-090

Timska sestra: Kristina Predojević

Rodjen je 1969. godine u Novom Sadu. Na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu je diplomirao 1997. godine. Zaposlen je u DZ “Novi Sad” od aprila meseca 2002. godine. Član je Lekarske komore Srbije.