Izabrani lekar

  • dr Dragana Bijelić
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Sremska Kamenica,

Adresa: Vojvode Putnika 5, Sremska Kamenica,

Email: bijelic.dragana@dzns.rs

Telefon: 021/461-190