Izabrani lekar

  • dr Dragana Grbić
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Sremski Karlovci,

Adresa: Karađorđeva bb, Sremski Karlovci 21205, Serbia,

Email: grbic.dragana@dzns.rs

Telefon: 021/881-724

Timska sestra: Zorica Vasić

Rođena 1976. godine u Zrenjaninu. Medicinski fakultet, smer opšta medicina završila u Novom Sadu. Nakon obaveznog lekarskog staža, volontirala na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma. Zaposlena u Domu zdravlja „Novi Sad“ od 2006. godine kao lekar u Službi opšte medicine.