Izabrani lekar

  • dr Dragana Grmuša
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Šangaj,

Adresa: Školska bb, Novi Sad,

Email: grmusa.dragana@dzns.rs

Telefon: 021/6526-258

Timska sestra: Dubravka Mirković Maletić

Studije medicine završila sam u Novom Sadu na Medicinskom fakultetu Univerziteta 2003.godine. Radila sam u Službi hitne medicinske pomoći (kasnije Zavod za HMP) u Novom Sadu od 2005. do 2012.godine. Od 2012. do 2018.godine sam radila u Domu zdravlja u Apatinu u Službi hitne medicinske pomoći i kao izabrani lekar u seoskoj ambulanti u Sonti. Od oktobra 2018. godine sam zaposlena u Domu zdravlja “Novi Sad” u Službi opšte medicine.