Izabrani lekar

  • dr Dragana Manojlović
  • doktor medicine

Služba zdravstvene zaštite radnika

Lokacija: Novo naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: manojlovic.dragana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-246

Timska sestra: Jasmina Milijević

Rođena 1986. u Sremskoj Mitrovici, 2000.god. završila osnovnu školu Jovan Veselinov Žarko u Šidu, nosilac diplome Vuk Stefanović Karadžić. 2005 završila gimnaziju Sava Šumanović, Šid – nosilac Vukove diplome. Oktobra 2005. upisala Medicinski fakultet u Novom Sadu,smer medicina, 09.januara 2014. diplomirala na Medinskom fakultetu sa prosečnom ocenom 8,81 tokom studija i ocenom 10 na diplomskom ispitu i stekla zvanje doktor medicine. Govori engleski jezik- nivo C1, certificate of advanced English, Cambridge certificate. Nemački jezik-nivo A2. Od oktobra 2014. Godine zaposlena u Domu zdravlja Novi Sad u Službi zdravstvene zaštite radnika. 2015. Godine upisala doktorske studije,smer klinička istraživanja na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.