Izabrani lekar

  • dr Dragana Miličić
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: milicic.dragana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-743

Timska sestra: Marija Maksimović

Rođena je 1982. godine u Kninu, Republika Hrvatska. Srednju medicinsku školu i medicinski fakultet završava u Novom Sadu. Od 2015. do 2017. godine je bila zaposlena u Domu zdravlja „Temerin“ kao lekar zdravstvene zaštite odraslih i dece, kao i lekar na terenu kod hitnih stanja. Od jula 2017. godine je zaposlena u Domu zdravlja „Novi Sad“ u Službi opšte medicine. Supruga je, majka, član Lekarske komore.