Izabrani lekar

  • dr Dragica Jankov Vidaćić
  • specijalista medicine rada

Služba zdravstvene zaštite radnika

Lokacija: SUP,

Adresa: Bulevar kralja Petra I 11, Novi Sad, Serbia,

Email: jankov.dragica@dzns.rs

Telefon: 021/488-4193

Timska sestra: Dragana Vukelić

Rođena sam u Zrenjaninu 1965 godine gde sam završila osnovnu i srednje medicinsku školu opšti smer, a nakon toga Medicinski fakultet u Novom Sadu. Po završetku fakulteta tri godine sam radila u više seoskih i gradskih ambulanti kao i u Službi hitne pomoći Zdravstvenog centra u Zrenjaninu. Nakon toga 1994 godine prelazim u Dom zdravlja „Novi Sad“ Služba medicine rada gde sam radila u skoro svim ambulantama, a 2002 godine završavam specijalizaciju medicine rada. Od 2004-2008 bila sam na funkciji pomoćnika direktora Doma zdravlja, a u istom periodu i odbornik Skupštine grada Novog Sada i Predsednik Saveta za zdravstvo, kao i član Saveta za socijalna pitanja i društvenu brigu o deci. U periodu od 2014 do 2016 bila sam Predsednik Upravnog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika grada Novog Sada. Predsednik Novog sindikata zdravstva Doma zdravlja i član predsedništva Novog sindikata zdravstva Srbije vršim od 2014 godine, a od aprila ove 2017 godine imenovana sam za Podpredsednika NSZ Srbije. Od 2008 godine radim kao izabrani lekar, a od 2016. godine u ambulanti Sup-a.