Izabrani lekar

  • dr Dušan Mandić
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Bulevar,

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23, Novi Sad,

Email: mandic.dusan@dzns.rs

Telefon: 021/4879-520

Timski sestra: Aleksandra Topalović

Rođen sam 1965. godine u Novom Sadu. Medicinski fakultet završio sam u Novom Sadu. Od 1994. godine zaposlen sam u Domu Zdravlja “Novi Sad“ u Službi opšte medicine. 1999. godine završio sam specijalizaciju opšte medicine, a od 1998. godine radim u ambulanti Bulevar Mihajla Pupina.