Medicinska sestra

  • vms Dušica Miodragović

Služba opšte medicine

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Glavna sestra Službe zdravstvene zaštite radnika

Email: miodragovic.dusica@dzns.rs

Telefon: 021/4879-810, 021/4879-811

Rođena je 1974. godine u Novom Sadu. Srednju medicinsku školu “7. April” u Novom Sadu završila je sa odličnim uspehom. Strukovnu školu zdravstvenih studija Beograd završila je 2007. godine uz rad. Po završetku srednje škole radila je u Predškolskoj ustanovi “Radosno detinjstvo” kao medicinska sestra. Nakon toga prelazi u Institut za onkologiju Vojvodine, Abdominalna hirurgija gde radi do 1997. godine, kada prelazi u Dom zdravlja “Novi Sad“. Najpre radi kao medicnska sestra – tehničar, a po završetku školovanja kao strukovna medicnska sestra koordinator u odeljenju Službe opšte medicne “Veternik”. Od 2015. godine je glavna sestra Službe opšte medicne. Član je Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine i Komore medicinskih sestara. Dobitnik je zahvalnice Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine. Autor je više radova prezentovanih na stručnim skupovima.