Izabrani pedijatar

  • dr Elizabeta Kucurski
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Veternik, Ultrazvuk kukova Liman,

Adresa: Kralja Aleksandra 67, Veternik, Руменачка 102, Нови Сад 21000, Србија,

Email: kucurski.elizabeta@dzns.rs

Telefon: 021/822-226

Timska sestra: Vanja Kuvalja

Rođena sam 1961. godine u Novom Sadu. Medicinski fakultet završila sam u Novom Sadu 1988. godine, a specijalizaciju iz pedijatrije na istom Fakultetu 2000. godine. Kao lekar opšte prakse i viši stručni saradnik u zdravstvu radila sam u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja ’’Novi Sad’’, DOO Bioprodukt i Dečija klinika. Kao specijalista pedijatar radim u Domu zdravlja ’’Novi Sad’’ u Službi za zdravstvenu zaštitu dece u Odeljenju Veternik od avgusta 2001. godine. Udata sam i imam dvoje dece.