Lekar specijalista

  • dr Emina Dolmagić Ćatović
  • specijalista pneumoftiziolog

Pneumoftiziologija

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: dolmagic.emina@dzns.rs

Telefon:

Rođena 1975. godine u Bačkoj Topoli. Medicinski fakultet u Novom Sadu završila 2001. godine sa prosečnom ocenom 8,74. Bila zaposlena u Domu zdravlja u Temerinu i Novom Sadu na poslovima lekara Službe hitne medicinske pomoći, Službe kućnog lečenja i lekara opšte medicine. Specijalizaciju pneumoftiziologije završila 2014. godine u Institutu za plućne bolesti Vojvodine. Od tada radi na poslovima lekara specijaliste pneumoftiziogije u Domu zdravlja „Novi Sad“. Učesnik više gradskih projekata iz oblasti pulmologije i aktivni učesnik u programima kontinuirane medicinske edukacije.