Lekar specijalista

  • dr Emina Tomić
  • specijalista radiolog

Rendgen dijagnostika

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: tomic.emina@dzns.rs

Telefon: 021/4879-724

Rođena sam 1981. godine. Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Nišu 2007. godine, a Državni ispit položila.2007. godine. Od 2008-2016. godine sam bila zaposlena na Radiologiji u OB “dr Radivoj Simonović” u Somboru. Specijalista sam radiologije u Domu zdravlja Novi Sad. Udata, majka dvoje dece.