Izabrani lekar

  • dr Eva Stojković
  • doktor medicine

Rođena sam  u Novom Sadu, gde sam i završila Srednju medicinsku školu, smer pedijatrijska sestra – tehničar i Medicinski fakultet. Radim u Službi za zdravstevenu zaštitu radnika.

Trenutno na specijalizaciji