Izabrani pedijatar

  • dr Galina Gavanski
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: gavanski.galina@dzns.rs

Telefon: 021/4879-716

Timska sestra: Tanja Jovanović

Rođena sam u Novom Sadu. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu diplomirala sam 1992. godine, a 2005. godine položila specijalistički ispit iz pedijatrije. Od 1994. godine zaposlena sam u Domu zdravlja ’’Novi Sad’’, prvo u Službi opšte medicine, a 1998. godine u Službi za zdravstvenu zaštitu dece. Preventivni rad, kao i lečenje bolesne dece obavljam kao izabrani lekar na školskom odeljenju na Limanu. Udata sam i majka dvoje dece.