Izabrani lekar

  • dr Gorana Matić
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Respiratorna ambulanta Novo naselje,

Adresa: Булевар Слободана Јовановића 9, Нови Сад, Србија,

Email: matic.gorana@dzns.rs