Izabrani lekar

  • dr Gordana Dobrota
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: dobrota.gordana@dzns.rs

Telefon:

Timska sestra: Dušanka Petkov

Rođena sam 1978. godine u Novom Sadu. Studije medicine završila sam na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2006. godine. Od 2008. godine zaposlena sam u Domu zdravlja u Rumi u Službi hitne medicinske pomoći, a kasnije i u Službi opšte medicine do 2013. godine, nakon čega sam radila kao lekar opšte medicine u Službi zdravstvene zastite školske dece do 2019 godine. Bila sam vođa Tima za upravljanje informacijama u okviru Akreditacije zdravstvenih ustanova , kao i član Stručnog saveta Doma zdravlja „Ruma”. Od 2019. godine radim u Domu zdravlja „Novi Sad”. Član sam Lekarske komore Vojvodine i Srpskog lekarskog društva-društva lekara Vojvodine (SLD-DLV).