Lekar specijalista

  • Prim.dr sci.med. Gordana Jovin
  • specijalista dermatovenerolog

Dermatovenerolgija

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: jovin.gordana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-462

Medicinsku školu zavrsila je1985.g u Novom Sadu a diplomirala Medicinski fakultet u Novom Sadu1992.g.Za vreme specijalizacije radila na Klinici za kozne i polne bolesti u Novom Sadu gde je specijalizirala 1997.g za dermatovenerologa.Od 1997.g. radi u Domu zdravlja Novi Sad kao lekar specijalista dermatovenerolog, a.2006.g postaje primarijus.Aktivno ucestvuje u radu Drustva lekara Vojvidine,Srpskog lekarskog drustva,Udruzenju dermatovenerologa Srbije,Evropske akademije dermatovenerologa Internacionalnig udruzenja za dermatoskopiju ,Asocijacija srpske estetke i kozmetske dermatologije čiji je i član.Poseduje mnogobrojne sertifikate i diplome za rad u okviru elektrohirurgije koze, dermoskopije, rada sa laserima rad u estetskim procedurama i sl.Od priznanja dobitnik je Zahvalnice Drustva lekara Vojvidine i Srpskog lekarskog drustva 2006.g i Diplome Drustva lekara Vojvodine i Srpskog lekarskog drustva 2016.g.