Biohemičar

  • mr ph Igor Skelić
  • specijalista medicinske biohemije

Služba laboratorijske dijagnostike

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Змај Огњена Вука 19, Нови Сад, Србија,

Email: skelic.igor@dzns.rs

Telefon: 021/4879-411

Rođen u Bačkoj Palanci 1977. godine. Osnovnu i srednju školu – gimnazija „20.oktobar“ sam završio u Bačkoj Palanci. 2003. godine diplomirao na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar. Godine 2012. Završio specijalizaciju iz medicinske biohemije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2003. godine radim u Službi Laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja „Novi Sad“. Član sam Komore biohemičara Srbije, Društva medicinskih biohemičara Srbije i Srpskog lekarskog društva – sekcija za laboratorijsku medicinu.